ПРОДУКТОВИ БРАШНА МЕЛКО ЕКСТРА

БРАШНО ЗА ЗАКУСКИ

Мелко Екстра 50гкПроизведено от подбрана, висококачествена пшеница.

Готовият продукт се отличава с равномерна и еластична средина, кората е тънка, хрупкава с приятен аромат и цвят.